Kleine Modderkruiper 180425 MarkStautAlain Dillen (Agentschap Natuur en Bos) en Pieter Boets en Mechtild Zoeter Vanpoucke van de provincie Oost-Vlaanderen, gingen einde april 2018 op zoek naar de kleine modderkruiper in het watergangenstelsel van de polder en de westelijke rand van de Waaslandhaven (Kieldrecht en Sint-Gillis Waas).

Dit zeldzame kleine visje, een door de Europese Habitatrichtlijn beschermde soort, is een typische bodembewoner van beken en rivieren, maar ook van sloten en vijvers met zandbodem met goede waterkwaliteit. Overdag zit hij ingegraven in het substraat (bodem).

Dit substraat mag een modderpakket zijn, maar er moet dan wel een zandig of stenig substraat in de buurt zijn als paaiplaats. De kleine modderkruiper is vooral actief bij schemering en 's nachts en voedt zich door substraat op te zuigen en er de plantaardige en dierlijke voedseldeeltjes uit te zeven.

In 2011 werd al een exemplaar gevangen in de Zuidelijke watergang in de polders van Kieldrecht en in 2012 werd er eentje gevangen in dezelfde watergang (nabij Aven Ackers) en een exemplaar in de Watergang van de Hoge Landen.

Tijdens de recente bemonstering werd de soort aangetroffen in de heringerichte noord-zuidverbinding op verschillende locaties telkens zo’n vijf à vijftien exemplaren. De meest spectaculaire vangst ging naar de zuidelijke watergang met zo'n 69 individuen op een afstand van max. 150m. Volgens visspecialisten gaat het hier zonder twijfel om de grootste vindplaats van Vlaanderen! (tekst: Alain Dillen; foto: Mark Staut)