Op 1 oktober 2003 werd een beverrat gevonden in Doel. Deze vondst is zeer uitzonderlijk vermits het dier niet bekend was in deze regio van Vlaanderen. Het is jammer genoeg geen positief nieuws vermits dit dier hier niet thuishoort.

beverrat 01beverrat 02Beverrat - Foto's : Goedele Verbeylen, Instituut voor Bosbouw en WildbeheerDe beverrat is een groot knaagdier (kop-romp: 45-55 cm en staart 30-40 cm) en lijkt sterk op een bever. Hij is echter de helft kleiner dan een bever en heeft een ronde in plaats van platte staart. Opvallend zijn de oranje snijtanden die altijd zichtbaar zijn.


De beverrat is afkomstig van Z-Amerika en is in Europa verwilderd door het vrijlaten van dieren voor de jacht en ontsnapte dieren uit bontkwekerijen. In grote delen van Frankrijk, Duitsland en Nederland komt deze soort ondertussen voor. Vele vogelkenners kennen deze soort bv. van Lac du Der (Fra). In Vlaanderen kwam de soort reeds enkele jaren geleden voor langsheen de grensmaas in Limburg.

Afdeling Water en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer van het Vlaams Gewest en Provincie Limburg werken aan een zeer intensieve bestrijding en bestudering van deze schadelijke exoot. De belangrijkste schade bestaat uit het vernielen van landbouwoogsten in de directe omgeving van de waterloop en het doorgraven van dijken. De beverrat is hierbij veel schadelijker dan de muskusrat vermits het veel zwaardere dier (6-10 kg) veel meer voedsel nodig de muskusrat (1-1,5 kg). Gelukkig graaft de beverrat minder diepe gangenstelsel waardoor het gevaar op dijkdoorbraak kleiner is en blijven de dieren steeds dicht bij (minder dan 50 m) een grote waterloop. Momenteel zijn de beverratten nog zeer vorstgevoelig in Europa, gezien hun recente verwildering zijn ze nog niet aangepast aan ons klimaat en kan een strenge winter de populatie sterk doen afnemen.

De beverrat in Doel verongelukte in een bietenrooimachine en werd aangebracht door Jan Poppe, veldwachter. Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, die reeds de dieren in Limburg onderzoeken, zal ook deze Beverrat onderzoeken, waardoor extra gegevens (leeftijd, geslacht, aanwezigheid van embryo's) over het voorkomen van deze soort verzameld kunnen worden. Of dat daadwerkelijk is gebeurd, weten we niet. Wel weten we dat de Beverrat is opgezet en dat je ze sinds mei 2004 kan zien in taverne De Schoof te Prosperpolder.

De enkele vondst van een beverrat in het Vlaamse deel van de Schelde is natuurlijk nog geen ramp. Er zal moeten nagegaan worden of het gaat om een eenzaam zwervend dier of een gevestigde populatie in Nederland of Vlaanderen. De kans dat er zich beverratten langsheen de Schelde gevesdigd hebben is echter zeer klein vermits er aan alle belangrijke waterlopen rattenvangers regelmatig inspecties uitvoeren op de schade van Muskusratten en evnetuele beverratten. Met een snelle interventie of een strenge winter kunnen de dieren weer evensnel verdwijnen.

Alle waarnemingen van beverratten zijn dus zeker belangrijk en mogen gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Goedele Verbeylen.

Het voorkomen van de Eekhoorn is sterk gerelateerd aan het voorkomen van bossen. Ons werkingsgebied is eerder schaars bedeeld met bossen en eekhoorns vinden we dan ook enkel terug in de bossen van Westakkers tot aan het Ster en in Hof ter Saksen, verder zijn er enkele waarnemingen buiten deze gebieden.

Eekhoorns leven voornamelijk van hazelnoten, dennenappels, sparrenappels en beukenoten. Eikels zijn veel minder geliefd.

De Eekhoornpopulatie was zeer laag in de periode 1960-70 door een ziekte, de laatste jaren is de populatie in Vlaanderen echter sterk uitgebreid.

Natuurpunt Waasland inventariseert elk jaar de Eekhoorns in Hof ter Saksen en Cortewalle.

Heb je eekhoorns gezien in je tuin, laat het ons weten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Muskusratten zijn echte waterdieren en leven dan ook enkel aan waterlopen en poelen. Ze begeven zich nooit ver van hun waterloop of poel. Ze leven van riet- en grassoorten en ook wel van landbouwgewassen.

De Muskusrat is oorspronkelijk uit Amerika afkomstig en werd hier ingevoerd als pelsdier. Momenteel worden muskusratten sterk bestreden omdat ze anders te talrijk zouden worden en dijken doorgraven en landbouwgewassen aantasten.

Muskusratten komen naar alle waarschijnlijkheid in heel ons werkingsgebied voor.

Deze groep van muizen onderscheidt zich van de ware muizen doordat ze iets groter zijn, het lijken dikke gedrongen muizen met een stompe snuit, kleine ogen, korte oren en een opvallend kortere behaarde staart. Ze leven voor een belangrijk deel ondergronds. Ook hier zijn de soorten moeilijk te onderscheiden en het aantal waarnemingen beperkt. De Rosse woelmuis en de Veldmuis zijn de meest algemene woelmuizen.

Bruine ratten houden van waterrijke gebieden en plaatsen. Ze leven dan ook voornamelijk in riolen en langs allerlei waterlopen maar voornamelijk sterk aangerijkte waterlopen. Verder komen ze soms voor in gebouwen en zeker op stortplaatsen.

De bruine rat eet vrijwel alles.

De rat is oorspronkelijk niet van hier afkomstig maar van Zuidoostazië. Reeds zeer vroeg werd ze door de handel van de mensen als ongewenste gast verspreid en bij ons terechtgekomen. De Bruine rat wist via schepen de rest van de wereld te koloniseren.

De Bruine rat komt vermoedelijk in heel ons werkingsgebied voor, het ontbreekt ons echter nog aan enkele waarnemingen.