Project simultaan trektellingen

Het Project Simultaan Vogeltrek-tellingen wil op 2 data in het najaar overtrekkende vogels in kaart brengen. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen staan vogelkijkers dan in de aanslag om het gevederte dat op weg is naar zijn overwinteringplaatsen te "spotten".

Telposten en coördinatoren in het WAL-gebied :

  • Heirbeeksluis te Kruibeke: Gerry Heyrman en Erik Van Bogaert
  • Blokkersdijk, Antwerpen-Linkeroever: Chris Snyers
  • Groot Rietveld, Melsele:Dirk Verstraete

De vogeltrekperiode begint reeds in augustus (Wielewaal) en eindigt laat in november. De topperiode valt voor de meeste vogels (vink, graspieper, aalscholver, rietgors, buizerd) in oktober en duurt soms voor de meeste soorten slechts enkele dagen.

Om van een echte "topdagtrekdag" te kunnen spreken, moeten de volgende factoren aanwezig zijn:

  • oostelijke wind van oost tot zuidzuidoost
  • zonnig weer en een koude ochtend. Zonnig weer geeft thermiek (opstijgende warme lucht) waarvan vooral roofvogels profiteren.
  • "een bus van het Zweedse Falsterbo". Drie tot vier dagen nadat er ter hoogte van het Zweedse plaatsje Falsterbo een zwerm vogels de Botnische Golf is overgestoken, kan je bij ons massa's zangvogels verwachten die op de hielen worden gezeten door evenveel roofvogels.


Najaarstrektelling 2005: een verslag
In het najaar hebben we 48 dagen (206 teluren) op post gestaan, waarvan bijna de helft in oktober. Een teldag varieerde van 2 tot 9 teluren en ook de plaats kon al eens wijzigen (wegens teveel achtergrondlawaai). Het weer was meestal goed (goed zicht, lichte bewolking, goede windrichting). De piek van roofvogels was er op 18/10 (70 rovers).

De dag ervoor zouden er zelfs meer gezien zijn (niet geteld wegens foute trekvoorspelling) maar door de sterke oostenwind waren de rovers die Falsterbo (zuid-Zweden) overgestoken waren hier een dagje eerder dan voorzien (op sommige plaatsen in Nederland hadden ze de voorspelling wel juist).

De piek van zangvogels kwam enkele dagen later met grote aantallen vink, houtduif, spreeuw en veldleeuwerik. Dit najaar beleven we ook een invasie van zwarte mees (112 op 10/10). Dit zijn vogels die vanuit het noorden afzakken door voedselgebrek. Het dagrecord wat aantal getelde vogels betreft is 5082.

Voor de Buizerds halen we 56(18/10), aalscholver: 562(6/11), vink:2272, veldleeuwerik:752, koperwiek:274, spreeuw:2002, boerenzwaluw:161. Zeldzame doortrekkers waren blauwe kiekendief, rode wouw, zwarte specht, visarend, grote zilverreiger en cetti's zanger.

Besluit
Het bestuderen van vogeltrek is en blijft een boeiend fenomeen waarbij altijd iets te beleven valt en waarbij vooral in het najaar iets te zien is. De resultaten die we hier meegeven zijn maar relatief omdat er toch nog veel dieren niet gezien of gehoord worden. Wie hierover meer wil weten kan ook naar de website www.trektellen.nl surfen of indien je het eens wil meemaken dan kan je contact opnemen met bovenstaande contactpersonen.

Tot slot nog even de trektellers van dienst vernoemen: Johan Colman (trektelvoorzitter), Gerry Heyrman (coordinator vogelwerkgroep), Ronan Felix, Henri Felix, Guy Vercauteren, Erik Van Bogaert, Erik Van de Velde en Dirk Braem.