Mieco-effect stelde op basis van de input die ze van de beheercommissie Linkerscheldeoever kregen een document op met daarin alle mogelijke maatregelen ten voordele van de bruine kiekendief in landbouwgebied op Linkeroever, en een analyse van deze maatregelen. We mochten dit document hier ook delen van de beheercommissie.