Veldmuis 20191118 Karien TitsHet gaat al lange tijd niet goed met de bruine kiekendief in het Beverse Vogelrichtlijngebied. In 2019 bereikte de populatie zelfs een historisch dieptepunt waarbij er geen enkel koppel meer tot broeden kwam. Eén van de belangrijkste redenen voor deze achteruitgang is het verdwijnen van geschikt foerageergebied.

Om het tij te keren, startte het Interreg-project Grenspark Groot Saeftinghe experimenten met ‘bruine kiekendief-vriendelijke’ teelten. Meerjarige teelt van gras-klaver combinaties en/of luzerne hebben op zich al een grote directe milieuwinst (minder ploegen, minder mest en geen pesticiden) en vervangen bovendien (geïmporteerde) soja.

Uit het landbouwkundig onderzoek bleek dat ze voor een aanzienlijke verhoging van de melkkwaliteit (+ 10% vet en eiwitten) zorgen.

Om te weten of die teelten voordelig zijn voor bruine kiekendief werd de ontwikkeling van de muizenpopulaties van 2016 tot en met 2019 opgevolgd. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, lust de bruine kiekendief eerder veldmuizen dan ‘kiekens’.


Uit het onderzoek bleek dat:

   • er meer muizenholen werden gevonden in deze teelten
   • net als in traditionele teelten ook hier meer muizen in de randen zitten dan in het centrum
   • er na drie jaar permanente bedekking evenveel muizen in het centrum zitten als in de rand
   • er weinig verschil te merken is tussen gras-klaver en luzerne

Daarnaast werden nog opvallende waarnemingen gedaan die de potentiële meerwaarde van deze teelten voor andere dieren bevestigen:

   • mede dankzij de teelten groeide Prosperpolder-Zuid uit tot een topgebied voor muizenpredatoren: blauwe kiekendief, ruigpootbuizerd, torenvalk, blauwe reiger en grote zilverreiger
   • op 1 grasklaver-perceel werden op één ogenblik honderden dagvlinders waargenomen
   • in de winterperiode zitten er vaak grote groepen wintergasten. Op 15/12/2018 zaten er op 1 perceel 593 kolganzen, 271 grauwe ganzen, 82 brandganzen, 300 spreeuwen,
     244 kieviten, 126 wulpen, 8 kemp-hanen en 82 goudplevieren.

Johan Baetens