Kamsalamander artikel KvdMDe Kamsalamander wordt almaar zeldzamer in Vlaanderen en staat al sinds 1996 op de Rode Lijst. In onze regio is de soort superzeldzaam. Maar resultaten van Natuurpuntvrijwilligers uit Zemst wekken hoopvolle verwachtingen. Hier is de Kamsalamander al twee jaar op rij fors gestegen in aantallen.

De resultaten van de eerste telling 2015 waren veelbelovend. In 2013 werden er in dezelfde 13 poelen 21 dieren gevonden, in 2014 waren dat er 52 en dit jaar zijn het er 83.

Dat zette Koen Van de Manacker aan het denken. Hij mailde meteen naar de milieudienst van Zwijndrecht: “Ik heb mijn jeugd doorgebracht in de landelijke Walstraat in Zwijndrecht. De grachten op het einde van deze straat (richting Krijgsbaan) waar nu rijkelijk mais groeit in de aanpalende velden, zaten in de jaren ‘60 tot ‘70 vol met kam- en gewone salamanders.

De grachten liggen er nog steeds doch zijn veel minder diep dan vroeger waarschijnlijk door grondafzet na veelvuldig ploegen. Kikkers en salamanders zijn er verdwenen, waarschijnlijk ook door toedoen van overvloedige bemesting ... Het zou mooi zijn om dit waardevol habitat op deze locatie in eren te herstellen...Misschien een actieplan voor de milieudienst om hier werk van te maken?”

Koen kreeg snel antwoord van de Milieudienst: “Ook de gemeente Zwijndrecht is bekommerd om de biodiversiteit en blijft hierrond werken. Bij de recente herinrichting van ’t Zwen (een klein educatief reservaat naast het nieuwe fietspad aan de Laarbeek, tussen de Statiestraat en de J.B. Tassysnstraat / C. Van Goeystraat) werd de bestaande poel aangepast om salamanders aan te trekken.

De kans dat er ooit kamsalamanders in komen, is heel klein. Kikkers, padden en gewone salamanders vinden er wellicht wel een plek. Wij waarderen uw actievoorstel voor de grachten en bekijken dit verder bij de praktische uitwerking van het beleidsplan.”

In de periode van februari tot einde maart organiseert Natuurpunt Waasland jaarlijks de amfibieënoverzet aan het Groot Rietveld in Kallo. De voorlopige resultaten worden wekelijks aangevuld. De resultaten van 6 februari tot 2 maart vind je hier.

Een overzicht van de voorbije jaren:

Overzetactie 2016
Overzetactie 2015
Overzetactie 2014
Overzetactie 2013
Overzetactie 2012
Overzetactie 2011
Overzetactie 2010
Overzetactie 2009
Overzetactie 2008
Overzetactie 2007

gewone pad amplexus 1019 ad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Gewone pad amplexus (Alain Dillen)

Verslag 2008

In 2008 zijn in Haasdonk (Bunderhof) 220 dieren overgezet.

 

Verslag 2006

(Bunderhof):
Het aantal ligt heel wat lager dan in 2005, toen waren er 330 dieren overgezet. De oorzaak hiervan zou zijn dat de eigenaar van de tuin die langs de helft van het scherm ligt, net anderhalve maand geleden begonnen is met een drastische heraanleg van zijn tuin (uitgraven, alles van planten weg,...).

Kleine Watersalamander: 12
Bruine Kikker: 5
Gewone Pad: 178
Groene Kikker: 4

Totaal: 199

Zie ook op de Kruin-site


Verslag 2008:

gewone pad: 216
kleine watersalamander: 252
groene kikker: 0
bruine kikker: 68

Totaal: 536

Evolutie van de aantallen gedurende de periode 1998 - 2008:

amfibi3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag 2006:

Ook in Bazel kwam de trek laat op gang: in het begin praktisch alleen Kleine Watersalamanders. Pas de voorlaatste week van maart na de koude periode waagden de padden zich aan de grote oversteek en enkele dagen nadien kwamen ook de bruine kikkers massaal op gang.

Kleine Watersalamander: 240
Bruine Kikker: 111
Gewone Pad: 258
Groene Kikker: 0

Totaal: 609

Verslag 2009:

Plaats: Scouselestraat-Oostberg te Steendorp-Temse (trajekt van 3 km).

Aantallen:

kleine watersalamander 4
groene kikker 5
bruine kikker 79
pad man 802
pad vrouw 288
amplexus 209

Totaal: 1596
verkeersslachtoffers 107

Dit was een nieuw record voor onze post.
Dank aan alle overzetters.

 

Verslag 2008:

Dit jaar werd wederom i.s.m. de groendienst van gemeente Temse een paddenoverzetactie optouw gezet in de Scouselestraat te Steendorp.Met de schermen die over een afstand van een 2 km werden geplaatst en met enkele gemotiveerde medewerkers behaalden weeral verschillende diertjes hun favorietewaterpartij.

Hieronder de resultaten:

gewone pad 638
kleine watersalamander 3
groene kikker 10
bruine kikker 91

Totaal: 742
Slechts 30 verkeersslactoffers (allen pad).

Dank aan de medewerkers: Dirk Meersman, Nine Gorrebeeck, Joris Goosens en Gerry Heyrman.
Ook speciale dank aan de medewerkers van de groendienst voor het plaatsen van de schermen.

 

Verslag 2007:

Plaats: Scouselestraat-Oostberg te Steendorp-Temse (trajekt van 3 km).

Aantallen:

pad man 297
pad vrouw 270
bruine kikker 20
groene kikker 29

Totaal: 701

Totaal 701 overgezette beesten en slechts 21 verkeersslachtoffers (vorig jaar ruim 400!! verkeersslachtoffers en ruim 600 overgezette beesten).
Dank aan de overzetters: Joris, Leo en ikzelf.
Speciale dank aan de groendienst Temse voor het voortreffelijk plaatsen van de schermen.

Verslag Gerry Heyrman

 

Verslag 2006:

Kleine Watersalamander 3
Bruine Kikker 343
Gewone Pad 521
Groene Kikker 5

Totaal: 872