Natuurpunt Waasland Kern Linkeroever maakte zich vanaf halverwege 2013 grote zorgen over de negatieve invloed op de natuurgebieden Het Rot en Blokkersdijk door
mega-muziekevenementen op de Middenvijver.

Onze argumenten om het Summerfestival (later Elrow Antwerp) en Laundry Day tegen te houden, werden door de overheid niet weerhouden. Toch bekwamen we in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) milderende maatregelen die opgelegd werden aan de organisator Docking Station.

Tussen 2014 en 2017 vonden het studiebureau Mieco-Effect, het ANB noch Natuurpunt Waasland aantoonbare negatieve invloed van de mega-festivals op de beschermde natuurgebieden.

We stelden wel vast dat de volledige ontoegankelijkheid van het natuurgebied Het Rot voor personen tijdens de festivals ‘rust’ bracht voor kwetsbare vogelsoorten en zoogdieren.

Hiermee werd nogmaals aangetoond dat het stoppen van ‘de uitwassen van de recreatie’ (loslopende en zwemmende honden in natuurgebied, homoprostitutie, wandelaars die de niet-toegankelijke delen doorkruisen) onmiddellijk positief effect heeft op het natuurgebied.

Ook tijdens Elrow Antwerp 2018 en Laundry Day 2018 volgde Natuurpunt Waasland Kern Linkeroever de opgelegde milderende maatregelen op de voet op. Ook nu konden we geen negatieve invloed op de natuur aantonen. Er liggen echter wel werkpunten op de plank voor de organisator. Binnenkort leggen we onze verslag daarover voor aan de organisator en het ANB. Daarna lees je in Groenlink een korte samenvatting van onze vaststellingen.

(tekst en foto: Jef Van De Wiele)