Oppervlakte: een kleine 20 hectare

 

Beheer: via het bestek van het Havenbedrijf voor beheer ecologische infrastructuur


De Steenlandpolder is een voormalige polder die onder water is gezet om bijkomend rietoppervlak te creëeren ter compensatie van het Deurganckdok. Echter werd hiervan later een stuk opgeofferd voor de Liefkenshoekspoorverbinding wat leidde tot de aanleg van het Rietveld Kallo. Er bevindt zich een restant van de Melkader. Recent werden er vijf rugstreeppaddenpoelen aangelegd en de Steenlandpolder is onder meer broedgebied van de bruine kiekendief.