Effen Weg is een nieuwe organisatie die het wandelen bij mensen met (chronische) pijn wil stimuleren. De vereniging is ontstaan door een samenwerking tussen de Vlaamse Pijnliga en Mattias Furniere, die zelf al jaren lijdt aan chronische rugpijn en drijvende kracht is achter deze organisatie.

Deze vereniging wil zowel actief met patiënten op stap gaan alsook mensen een duwtje in de rug geven om individueel te beginnen met wandelen.

Bij veel mensen die te kampen hebben met (chronische) pijn leeft nog steeds de gedachte dat er bij pijn platte rust moet aangehouden worden. Indien de pijn acuut of te hevig is moet dit inderdaad gebeuren, maar bij veel vormen van chronische pijn werkt bewegen minstens even verlichtend.

Wandelen is hiervoor uitermate geschikt. Het is laagdrempelig, je kan het bijna overal doen en de kans op bijkomende blessures of letsels is nihil. Waarom wandelen zo geschikt is bij chronische pijn lees je op www.effenweg.be

Vanaf september zijn de wandelingen op woensdagvoormiddag i.p.v. maandagvoormiddag!

Ben je op zoek naar een origineel geschenk dan kan je bij ons terecht voor een nestkast, insectenhotel, loupes voor kinderen of vogelvoer. Ook Gageleerbier vind je bij ons, of een Natuurpuntkalender. 

 

 

Gij zult niet verstoren!

Het is zo simpel: er is maar één gebod voor natuurfotografen en natuurfilmers:
‘Gij zult niet verstoren’ Wie zich daaraan houdt, doet geen kwaad. Maar de praktijk is weerbarstig en gecompliceerd, dus hebben we een lijst van tien regels gemaakt waar natuurliefhebbende fotografen en -filmers zich aan moeten houden.

Met de intrede van de digitale fotografie is de animo voor vogel- en natuurfotografie enorm toegenomen. Het aantal mensen dat uit hobby vogels fotografeert neemt een vlucht. Steeds meer natuurliefhebbers trekken er met de camera op uit om vast te leggen wat zij zo bewonderen. Het aantal natuurfotografen in België bedraagt volgens het Centrum voor Natuurfotografie rond de 400.000. Om op een goede en verantwoorde manier vogels te fotograferen biedt Natuurpunt Waasland en Vogelbescherming je een helpende hand.

 

10 Gouden Regels:

1. Fotografeer dieren en planten alleen in hun natuurlijke leefomgeving.

2. Vang of verontrust geen dieren. Slaap- of rustplaatsen worden niet verstoord. Het gebruik van geluidscassettes is af te raden.

3. Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.

4. Fotografeer geen nesten of ook niet in de buurt van nesten.

5. Houd een gepaste afstand bij het fotograferen. Beter dieren naar jou laten komen dan jij naar de dieren.

6. Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten.

7. Natuurfoto’s worden niet geënsceneerd en gemanipuleerd.

8. Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.

9. Betreed geen verboden terrein en houd je aan de toegangsregels tenzij toestemming is verleend hiervan af te wijken.

10. Laat geen afval en andere sporen achter.

 

Leer vogels kennen

Om vogels niet te verstoren en hen in hun natuurlijk gedrag te fotograferen, helpt het als je weet hoe een vogel zich gedraagt. Dit kan per soort en per individu verschillen. Voorkennis is dus een must. Je verdiepen in het leven en gedrag van vogels is vooral heel erg leuk en maakt voor veel mensen onderdeel uit van de hobby. Zorg dus dat je goed beslagen en geïnformeerd op pad gaat als vogelfotograaf.

 

Schuwe fotomodellen

Vogels zijn nu eenmaal geen doorgewinterde fotomodellen. De een laat zich gemakkelijker benaderen dan de ander. Benader vogels omzichtig en met respect en zorg dat ze niet verstoord worden of onnodig opvliegen. Vliegen en vluchten kosten energie. Energie die vogels in de winter, tijdens de trek of het broedseizoen heel hard nodig hebben.

 

Gouden regel

Bij vogelfotografie dient het belang van vogel en natuur voorop te staan. Het maken van een foto moet verantwoord zijn en komt altijd op de tweede plaats. Als vogelfotograaf bepaal je uiteindelijk zelf of je een bepaalde foto wel of niet maakt.

 

Criteria

Voor foto’s die wij in onze eigen media plaatsen, zoals Nieuwsbrieven, Magazines, Presentaties, Website enz. ...hanteren wij de volgende criteria:

1. De door Natuurpunt Waasland te publiceren foto’s mogen niet in strijd met de wet en beschermingsbesluiten tot stand zijn gekomen.

2. Alle foto’s betreffen in vrijheid levende vogels.

3. Fotografen dienen naar eer en geweten te handelen en zich te gedragen als een goede gast van de natuur.

4. Fotografen geven op verzoek openheid over de totstandkoming van een opname.

 

Vogels en de wet

Uitgangsprincipes zijn de bepalingen in de Flora- en faunawet en andere relevante wettelijke bepalingen. Deze richten zich onder andere op het vangen, verontrusten van dieren en het beschadigen, vernielen en verstoren van nesten. Het plukken, afsnijden, vernielen en beschadigen van beschermde planten. Maar ook het zich bevinden op verboden terrein.


Bij twijfel niet doen

Wanneer over een bepaalde foto twijfel bestaat, wordt contact opgenomen met het fotobureau of de fotograaf om duidelijkheid te krijgen. Op basis van de uitkomst of bij blijvende twijfel kan de hoofdredacteur van onze publicaties besluiten om een foto niet te plaatsen.Beveren, 09/02/2013

Pascal De Munck,                                          Jef Van De Wiele,
Natuurfotograaf                                              voorzitter Natuurpunt Waasland

2018 Boomplantactie Natuurpunt WaaslandNatuurpunt Waasland organiseert jaarlijks een boomplantactie in november. We hebben een ruim assortiment aan scherpe prijzen.

Er is voor elk wat wils: hagen, struiken, bosgoed, maar ook bessenstruiken en fruitbomen in halfstam en hoogstam.

De hagen, de struiken en het bosgoed zijn streekeigen en gedijen hier goed. Ze verhogen de biodiversiteit in de tuin. Ze geven dus meer kansen aan vogels, vlinders en bijen. De aangeboden fruitbomen en bessenstruiken garanderen bovendien een jaarlijkse oogst.

We bieden bij onze boomplantactie het inheems plantgoed zoveel als mogelijk aan met het 'Plant van Hier'-label (voor zover beschikbaar in de kwekerij). Dit wil zeggen dat het planten betreft die nakomelingen zijn van bomen of struiken die al vele generaties in onze streek groeien en daardoor zeer goed aangepast zijn aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streken.

Dit in tegenstelling tot ander plantgoed dat doorgaans opgekweekt wordt uit zaden die in andere landen geoogst werden.

Het Plant van Hier-label is een initiatief van de regionale landschappen, die ook instaan voor de opvolging en controle. De voordelen van het gebruik van 'Plant van Hier'-plantgoed liggen o.a. in het beter aangepast zijn aan de lokale omstandigheden, en ook onze fauna en flora is ook beter aangepast aan de groei- en bloeicyclus van deze planten. 

Het is bovendien een korte-keten product dat de lokale werkgelegenheid en de inzet van sociale economie bevordert. Indien gewenst kan een bewijs dat het 'Plant van Hier'-plantgoed betreft via mail bezorgd worden (bv. in het kader van gesubsidieerde aanplantingen).

In een grote tuin geven hagen, een houtkant of een bomenrij structuur aan de omgeving en aan ons verstedelijkte landschap. Ze zorgen voor verkoeling in de zomer en voor beschutting tegen harde wind.

Een tuin met veel streekeigen groen is bovendien een gedekte tafel voor tal van organismen. Een keten van “natuurlijke” tuinen kan zo dienen als ‘verbindingsweg' tussen natuurgebieden. De boomplantactie wordt gedragen door vrijwilligers en de opbrengst van de verkoop gaat volledig naar de verwerving van waardevol natuurgebied in het Waasland en de Antwerpse Linkeroever.

Naargelang de plaats waar u woont kunt u plantgoed bestellen op een van onderstaande adressen. De prijzen zijn dezelfde en Natuurpuntleden krijgen nog eens 5% extra korting.