Gij zult niet verstoren!

Het is zo simpel: er is maar één gebod voor natuurfotografen en natuurfilmers:
‘Gij zult niet verstoren’ Wie zich daaraan houdt, doet geen kwaad. Maar de praktijk is weerbarstig en gecompliceerd, dus hebben we een lijst van tien regels gemaakt waar natuurliefhebbende fotografen en -filmers zich aan moeten houden.

Met de intrede van de digitale fotografie is de animo voor vogel- en natuurfotografie enorm toegenomen. Het aantal mensen dat uit hobby vogels fotografeert neemt een vlucht. Steeds meer natuurliefhebbers trekken er met de camera op uit om vast te leggen wat zij zo bewonderen. Het aantal natuurfotografen in België bedraagt volgens het Centrum voor Natuurfotografie rond de 400.000. Om op een goede en verantwoorde manier vogels te fotograferen biedt Natuurpunt Waasland en Vogelbescherming je een helpende hand.

 

10 Gouden Regels:

1. Fotografeer dieren en planten alleen in hun natuurlijke leefomgeving.

2. Vang of verontrust geen dieren. Slaap- of rustplaatsen worden niet verstoord. Het gebruik van geluidscassettes is af te raden.

3. Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.

4. Fotografeer geen nesten of ook niet in de buurt van nesten.

5. Houd een gepaste afstand bij het fotograferen. Beter dieren naar jou laten komen dan jij naar de dieren.

6. Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten.

7. Natuurfoto’s worden niet geënsceneerd en gemanipuleerd.

8. Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.

9. Betreed geen verboden terrein en houd je aan de toegangsregels tenzij toestemming is verleend hiervan af te wijken.

10. Laat geen afval en andere sporen achter.

 

Leer vogels kennen

Om vogels niet te verstoren en hen in hun natuurlijk gedrag te fotograferen, helpt het als je weet hoe een vogel zich gedraagt. Dit kan per soort en per individu verschillen. Voorkennis is dus een must. Je verdiepen in het leven en gedrag van vogels is vooral heel erg leuk en maakt voor veel mensen onderdeel uit van de hobby. Zorg dus dat je goed beslagen en geïnformeerd op pad gaat als vogelfotograaf.

 

Schuwe fotomodellen

Vogels zijn nu eenmaal geen doorgewinterde fotomodellen. De een laat zich gemakkelijker benaderen dan de ander. Benader vogels omzichtig en met respect en zorg dat ze niet verstoord worden of onnodig opvliegen. Vliegen en vluchten kosten energie. Energie die vogels in de winter, tijdens de trek of het broedseizoen heel hard nodig hebben.

 

Gouden regel

Bij vogelfotografie dient het belang van vogel en natuur voorop te staan. Het maken van een foto moet verantwoord zijn en komt altijd op de tweede plaats. Als vogelfotograaf bepaal je uiteindelijk zelf of je een bepaalde foto wel of niet maakt.

 

Criteria

Voor foto’s die wij in onze eigen media plaatsen, zoals Nieuwsbrieven, Magazines, Presentaties, Website enz. ...hanteren wij de volgende criteria:

1. De door Natuurpunt Waasland te publiceren foto’s mogen niet in strijd met de wet en beschermingsbesluiten tot stand zijn gekomen.

2. Alle foto’s betreffen in vrijheid levende vogels.

3. Fotografen dienen naar eer en geweten te handelen en zich te gedragen als een goede gast van de natuur.

4. Fotografen geven op verzoek openheid over de totstandkoming van een opname.

 

Vogels en de wet

Uitgangsprincipes zijn de bepalingen in de Flora- en faunawet en andere relevante wettelijke bepalingen. Deze richten zich onder andere op het vangen, verontrusten van dieren en het beschadigen, vernielen en verstoren van nesten. Het plukken, afsnijden, vernielen en beschadigen van beschermde planten. Maar ook het zich bevinden op verboden terrein.


Bij twijfel niet doen

Wanneer over een bepaalde foto twijfel bestaat, wordt contact opgenomen met het fotobureau of de fotograaf om duidelijkheid te krijgen. Op basis van de uitkomst of bij blijvende twijfel kan de hoofdredacteur van onze publicaties besluiten om een foto niet te plaatsen.Beveren, 09/02/2013

Pascal De Munck,                                          Jef Van De Wiele,
Natuurfotograaf                                              voorzitter Natuurpunt Waasland