Waasland

 

images/headers/Waasland-1.jpg

Hilde Van Doorselaer, van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever, schrijft het volgende interessante stuk:

"Van nature uit houden vogels, naargelang de soort, afstand van verschillende elementen in het landschap. Voor de bouw van hun nest bijvoorbeeld, blijven weidevogels doorgaans 250 meter af van bebouwing.

Ook hoogspanningskabels mijden ze. Tenminste, als ze deze zien. Dat is dikwijls niet zo ’s nachts, bij valavond en mist of wanneer het stormt.

Uit een onderzoek van Natuurpunt blijkt dat jaarlijks minstens 170.000 vogels (of gemiddeld minstens 466 per dag) zich in België te pletter vliegen tegen hoogspanningskabels.

Dat is boven het Rietveld Kallo, waar (zeldzame) vogels als zomertaling, roerdomp, fuut, woudaap … net massaal neerstrijken, zeker niet anders. Integendeel. Onder de slachtoffers betreuren we knobbelzwanen, kleine en grote zilverreiger, zwarte ibis, lepelaar, geoorde fuut …

Tijdens verschillende beheercommissies rees de vraag naar oplossingen: het aanbrengen van bakens (bollen) aan de kabels verhoogt de zichtbaarheid ervan voor de vogels.
Makkelijk gezegd, maar technisch geen koud kunstje. Om de bakens veilig aan te brengen, moeten de leidingen tijdelijk buiten werking gesteld worden.

De noodzaak aan een upgrade van een rij masten vormt voor Elia de perfecte opportuniteit om de dikke hoogspanningskabels boven het Rietveld te voorzien met een primeur in ons land: ‘avispheres’.

Avispheres zijn bollen van 25 cm met één rode kant en één kant die ’s nachts oplicht, zodat ze 24 uur op 24 goed zichtbaar zijn. In totaal komen er, gefaseerd, 60 avispheres over een lengte van 1.8 km.

Boven het rietveld staan twee rijen van masten:
De oostelijke rij krijgt een upgrade van 150kV naar 380kV en wordt daarom over 2 jaar vervangen en meteen bebakend. De exacte timing daarvan ligt nog niet vast: de plaatsing van de noodzakelijke nieuwe pilonen is geen sinecure!

De westelijke bestaat uit twee ‘draadstellen’ op 380kV, links en rechts van de bijhorende masten. Begin maart kreeg één draadstel (het buitenste) al ‘avispheres’ aangemeten.
Het tweede draadstel zou aanvankelijk in april bebakend worden, maar dat is uitgesteld omwille van technische redenen: de kerncentrale van Doel komt versneld met grotere capaciteit terug op het net en dat maakt de werken (de onderbreking van het elektriciteitstransport) hier voorlopig niet mogelijk.

Of: hoe goed nieuws soms komt in beetjes. Wij zijn alvast erg blij met deze eerste stap!"