Naam: Schor Ouden Doel

Ligging: Aan de rivierzijde van de Schelde in de Prosperpolder, de noordelijkste uithoek van het Waasland op de grens met Nederland. Ten noorden van het gebied ligt het befaamde 'verdronken land van Saeftinghe' en aan de overkant reikt een gelijkaardig schorrenreservaat, het Galgenschoor. Binnendijks werd Doelpolder-Noord aangelegd en wordt de nieuwe Sigma-dijk rond het toekomstige getijdengebied Posperpolder-Noord gebouwd.

Landschapstype: Het buitendijks gebied tot aan de Schelde is een brakwaterschor. Het gebied staat onder invloed van getijdenwerking en wordt zowel door zout water vanuit de Noordzee als door zoet water vanuit de Schelde overspoeld. Het slikgedeelte komt tweemaal daags onder water. De hoger gelegen schorren lopen alleen onder bij storm en springtij. Meer weten over brakwaterschorren?

Oppervlakte: 51 ha; 38 ha eigendom van Natuurpunt en 13 ha in huur van Electrabel. Sinds 2005 is ook het ernaastgelegen Paardeschor in beheer bij Natuurpunt (eigenaar is de Vlaamse Overheid), de oppervlakte hiervan is 11,3ha.

Historiek: In 1993 aangekocht door Natuurreservaten vzw. (Nu Natuurpunt vzw). Meer weten over de geschiedenis van het gebied?

Status: 

  • Natuurgebied op het gewestplan
  • Beschermd landschap
  • Ramsargebied (bescherming van internationaal belangrijke waterrijke gebieden, wetlands genoemd)
  • Deel van het Europees Vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden Zeeschelde'
  • Opgenomen in het grensoverschrijdend landschap 'Verdronken Land van Saeftinghe-Galgenschoor
  • Beschermd als habitat binnen de Europese Habitatrichtlijn

Waarde: Brakwaterschorren zijn zeer uitzonderlijk en komen in Europa alleen nog voor in de monding van de Elbe en de Westerschelde. Samen met het verdronken land van Saeftinghe vormt het Schor Ouden Doel zelfs het grootste brakwaterschor van West-Europa (> 3000ha). Het gebied vormt een modderig vogelparadijs en herbergt een zeldzame en typische zoutminnende flora.

Wil je meer weten? Zie broedvogels, zeehonden en de schorrezijdebij.

meer over Saeftinghe en vogelaantallen

Beheer: Het beheer van het volledige gebied ligt in handen van Natuurpunt v.z.w.
Natuurpunt Waasland werkt concreet mee aan de uitbouw van dit prachtige natuurgebied. Tot in de jaren 70 werd het schor door runderen begraasd, maar met de dijkverhogingen (SIGMA-Plan) bestond er op de dijk geen uitwijkmogelijkheid meer voor de dieren, zodat ze bij sprinvloed dreigden te verdrinken. Riet en andere planten verdrongen vrij snel de typische schorrenplanten. Om de verruiging van het gebied tegen te gaan werd in juni 1999 opnieuw een begrazingsproject opgestart.

Plannen: Een knuppelpad tussen het riet tot aan het water en een kijkhut.

Toegankelijkheid: Toegankelijkheid prima te bekijken van op de dijk, om begrijpelijke redenen niet toegankelijk zonder begeleiding.

Voor geleide wandelingen kan je steeds bij de conservator, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Natuurpunt Waasland, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., terecht.

Bereikbaarheid: Schor Ouden Doel is praktisch gezien enkel met de fiets of de wagen te bereiken.

Vanuit het gehucht Prosperpolder rijd je rechtdoor richting Schelde tot aan de Scheldedijk (Hertog Prosperstraat). Met de wagen mag je de dijk niet op, dus laat je die beneden achter.

Vanuit Doel rijd je richting kerncentrale aan je linkerzijde heb je dan een bordje Prosperpolder, die volg je tot aan het café Het Schuurken, hier rijd je links en onmiddellijk terug rechts, nu kom je uit op de Hertog Prosperstraat. Wanneer je deze volgt naar rechts kom je uit op Schor Ouden Doel.

Conservator/ contactpersoon: Kris Peeters tel. 03 252 40 78 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws: Schor Ouden Doel in beweging!

Vacatures:

  • een broedvogelinventariseerder
  • natuurgidsen