BAM legt werken stil voor behoud buizerd (12/9/2018)

De infrastructuurwerken Linkeroever, de eerste fase van de Oosterweelwerken, startten op 8 februari 2018 tijdens het persmoment ‘De schop in de grond’. Sindsdien heeft de aannemer niet stilgezeten en dat heb je wellicht gemerkt. Tientallen hectare bos ging tegen de vlakte.

Natuurgebieden Vlietbos, Het Rot en vele bermen staan er nu kaal bij. BAM, de bouwheer, belooft herstel na de werken en daar houden we BAM ook aan.

Om de natuur zo veel als mogelijk te vrijwaren, bekwam Natuurpunt Waasland Kern Linkeroever dat de kappingen uiterlijk einde maart (begin broedvogelseizoen) zouden zijn afgerond. De aannemer hield zich daar grotendeels aan maar wenste na 1 april toch nog opruimingswerken te doen. Op onze vraag en die van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) legde BAM de werken stil. 

Dat was op het nippertje want we vreesden voor de zangvogels die zich alweer op het gekapte terrein wilden vestigen en buizerds die zich quasi tegen de werf hadden genesteld. Het buizerdkoppel bracht uiteindelijk 2 jongen groot op het grondgebied van het bedrijf 3M. 

Het laatste jong vloog begin juli uit. Deze jongen werden nog minstens een drietal weken in relatieve rust gevoederd door de ouders. Tot slot vroegen we BAM de stronken en wortels van de onterechte gekapte bomen op het grondgebied van Blokkersdijk niet uit te frezen om ze een nieuwe kans te geven. 

(tekst: Jef Van De Wiele, foto: Pascal De Munck)