Eigenaar en beheerder:
Gemeente Beveren

Ligging:

Het Molenbeekpark situeert ligt tussen de zeer drukke N70 (Grote Baan), het Ponjaardwegelfietspad, de Pauwstraat, de Snoeckstraat en de nieuwe wijk aan de oostkant van de Spoorweglaan.

Historiek:
Elke gemeente heeft te maken met boscompensatie. Dit betekent dat er voor het verdwijnen van bomen of bosgebied, ter compensatie andere bomen moeten worden aangeplant. Men kan ook bijdragen in een boscompensatiefonds (Vlaams niveau) maar de gemeente Beveren koos er voor om zelf nieuwe aanplant op het eigen grondgebied te realiseren.

Dit gebeurt onder de vorm van realisaties van geboortebossen. Het principe is dat een kind dat wordt geboren in een bepaald jaar, het jaar daarop een eigen boom krijgt in het nieuwe geboortebos.
Het is de bedoeling dat deze geboortebossen aangename en toegankelijke speel- en groenplekken worden.

Voor compensatie bestaan verschillende (compensatie)factoren. Voor een inheems loofbos is dit factor 2, voor een naaldbos factor 1, voor een gemengd bos factor 1.5. Voor een Europees habitatgebied is de compensatiefactor zelfs factor 3.

Dat betekent dat bijvoorbeeld voor bomen die gekapt worden in ‘inheems loofbos’ er tweemaal (factor 2) zoveel bomen moeten aangeplant worden dan er gekapt werden. Alle informatie is te vinden op de website van het Agentschap van Natuur en Bos.

In het landschapspark Molenbeek is ondertussen 3 hectaren grasland omgezet naar bos (geboortebos voor kindjes geboren in 2013). Het Molenbeekpark wil als landschapspark ruimte bieden aan mensen om dicht bij huis natuur te
'beleven'. Ook scholen zijn via o.a. Natuurouders vragende partij om een aanbod te krijgen voor kinderen in klasverband.

Unieke kenmerken:
Tegen de Grote Baan (in het noorden) staan rijen notelaars. De populieren die er voorheen stonden, zijn gekapt. Daardoor ligt dit deel er een beetje kaal bij. Maar geen nood, de natuur weet er wel raad mee.
Ondertussen werd door de provincie Oost-Vlaanderen een studie besteld om te bekijken welke nieuwe aanplant hier best gebeurt.

Er is een infohut gebouwd (aan de Grote Baan) waar nog informatie over het park moet worden aangebracht. Westelijk is er een hoogstamfruitboomgaard. Daar zijn ‘betekenisvolle’ rassen aangeplant die vroeger in Melsele en omgeving aanwezig waren en dus een ‘verleden’ hebben in onze regio.

De Molenbeek en de Nieuwe Molenbeek zijn twee beken die het landschapspark een dimensie ‘meer’ geven omdat ze een heuse beekvallei lieten ontstaan. Dit zorgt voor een specifieke plantengroei met planten zoals moerasspirea en egelskop.

Een poel en enkele bruggetjes zorgen voor een leuk uitzicht en grotere belevingswaarde om al wandelend rustig het gebied te verkennen. Je komt er gegarandeerd amfibieën zoals kikkers en padden tegen.

De grote bonte specht en de steenuil broeden in het park of onmiddellijke omgeving. Naast de Ponjaardwegel in het geboortebos staat een ‘sun hive’. Daar kunnen Beverse imkers bijen huisvesten en bezoekers alles te weten komen over het leven van de bijen.

Er zijn enkele bufferbekkens aangelegd om de nieuwe wijken in de buurt droog te houden. De eenvoudige maar zeer degelijke speeltuin is een meerwaarde voor jonge kindjes.
Met dank aan Christa Maes (dienst natuurontwikkeling gemeente Beveren) voor het ter beschikking stellen van informatie.