Unieke groeiplaats voor Duits Viltkruid!

Duits ViltkruidIn 1999 vonden we in het fort van Haasdonk, op het grasland dat door de schapen kort wordt gehouden, een plantje dat we na wat zoekwerk konden op naam brengen als Duits Viltkruid (Filago vulgaris). De soort blijkt nu niet zo 'vulgair' te zijn als de wetenschappelijke naam laat vermoeden!

We staken ons licht op in de databank van het Instituut voor Natuurbehoud die Vlaamse verspreidingsgegevens van alle plantensoorten beheert. Die databank bevat één miljoen plantengegevens verzameld na 1972.

We ontdekten dat het Fort van Haasdonk de ENIGE plaats in Vlaanderen is waar Duits Viltkruid voorkomt!
Het plantje floreert vrij goed onder het huidig beheer met schapen. Als dit graasbeheer zou gestopt worden en het grasland in netelruigte en bos zou veranderen, zal het Viltkruid waarschijnlijk verdwijnen.

Op enkele plaatsen waar het Viltkruid in Nederland nog voorkomt, gaat het altijd om omgewerkte of verplaatste grond. Dat geld ook voor Haasdonk want bij de bouw van het fort werd nogal wat grond verplaatst en omgewoeld. Na de bouw van het militaire gedeelte werd de fortificatie bedekt met grond uit de ringgracht. Vroeger kwam Viltkruid trouwens vooral op braakliggende akkers voor.


Beschrijving:
Het plantje behoort tot de familie van de composieten (zoals paardebloem, madeliefje, margrieten enz.)
Bloeitijd: juni-oktober.
Hoogte: 5-35 cm.

Dit tere, eenjarige plantje is een warmte- en lichtminnende soort van open, weinig begroeide, kalkarme zand en kiezelterreinen. Door de verdwijning van mager grasland wordt de soort voortdurend zeldzamer.

Duits Viltkruid2