De Woudaap is onze kleinste reigersoort en een zeldzame broedvogel in Vlaanderen. Het is een trekvogel die overwintert in Afrika. De laatste jaren zijn er o. a. broedgevallen in het Groot Rietveld te Kallo.

In lang vervlogen tijden, nog voor de opspuitingen van Linkeroever, broedde de Woudaap ook in Het Rot-Middenvijver, dat toen en uitgebreid moeras was.

In 1968 en 1969 werd de soort nog in Het Rot waargenomen. Daarna werd de Woudaap enkel in 2010, 2014 en 2015 op Blokkersdijk gezien.

Tijdens de nachtegalenwandeling op 11 mei 2017 zagen we heel even een mannetje Woudaap in een rietkraag in Het Rot. Ook op 22 mei werd er op dezelfde plaats een mannetje waargenomen.

Op 31 mei werd een vijfje waargenomen. Of we dit als een terugkeer van de Woudaap als broedvogel in Het Rot kunnen beschouwen is voorbarig.

Tijdens de nachtegalenwandeling werden bovendien niet minder dan 10 zangposten van deze topzanger genoteerd. Dit alles bewijst nog maar eens de onderschatte natuurwaarde van Het Rot, waar spijtig genoeg de regels door de bezoekers niet of nauwelijks worden gerespecteerd en gecontroleerd worden.(tekst: Willy Verschueren; foto: Pascal De Munck)