Het eerste broedgeval werd genoteerd in 1979. Het aantal ging vanaf dan met vallen en opstaan de hoogte in met als maximum 34 nesten in 1991. Door verstoring viel het aantal het jaar erna terug tot op de helft met een dieptepunt van nog 8 nesten in 1994.

In 1998 bereikte de kolonie opnieuw een hoogtepunt met 31 nesten. Het daarop volgende jaar had weer een halvering plaats en van 2004 tot 2011 werden nog 5 tot 7 nesten genoteerd. Met in 2012 en 2013 nog slechts respectievelijk 4 en 2 nesten werd het bang afwachten voor 2014. Met 6 nesten konden we echter weer even opgelucht ademhalen.

En het lijkt erop dat we weer in een herstelperiode zitten, want dit jaar werden 9 bezette nesten vastgesteld. Het bepalen van dit aantal op 30 maart 2015 was niet vanzelfsprekend vermits de nesten vrij dicht bij elkaar zaten in de zuidwesthoek van het naaldbos.

Het controletijdstip leek wel juist gekozen. Er werden niet minder dan 43 zeer verse eischalen gevonden. De jongen waren dus nog zeer jong. Het legsel bestond doorgaans uit 4 of 5, soms uit 3 of 6 en zeer zelden uit 7 eieren. Het aantal gevonden eischalen bevestigt min of meer onze inschatting van 9 bezette nesten.

Opmerkelijk was dat het koppel Buizerd, dat in de nabijheid van het naaldbos al jaren succesvol broedt, de kolonie kwam verstoren. Het werd door een tiental oudervogels met veel kabaal verjaagd. Het buizerdkoppel zat blijkbaar in de fase van het bevestigen van hun territorium.

Ook Zwarte Kraaien werden door het koppel verjaagd en één van de vogels ging even op het oude vertrouwde nest zitten. Dus dat ziet er weer veelbelovend uit. Onze enige bezorgdheid wat de reigers betreft waren de weersomstandigheden.

De dag ervoor woedde een stormachtige wind met veel regen en een kille temperatuur. Ook voor de dagen erna zag het er niet goed uit. Dit kan nefast zijn voor de jonge kuikens. Afwachten wat het wordt.

(Tekst: Willy Verschueren, conservator Blokkersdijk en Greet De Jonghe /Foto: Pascal De Munck)