Vleermuizen
Forten en vleermuizen

De Antwerpse fortengordel staat internationaal bekend voor de vele vleermuizen die er overwinteren. Omwille van de bijzondere waarde van de forten voor de fladderende zoogdiertjes heeft men in 2001 een groot deel van deze fortengordel tot Europees Habitatrichtlijngebied opgewaardeerd.

Vleermuizen zoeken voor hun winterslaap plaatsen op waar het rustig is, net niet vriest en waar het vochtig is. In veel forten zijn er genoeg gangen en kamers te vinden die ideaal zijn voor zo'n overwintering. Het tophotel is het fort van Steendorp, waar 's winters zo'n 1200 vleertjes onderdak vinden. 

Het fort van Haasdonk kan daar met zijn meer dan honderd overwinteraars (nog) niet aan tippen, maar een aantal eenvoudige maatregelen zoals het afsluiten van tochtgaten en het ruwer maken van de gladde muren zal dat aantal vleermuizen ongetwijfeld de hoogte injagen.

Baardvleermuis3 s alain

GroteHoefijzerneuszijaanzicht alain uitsnede s

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's Alain Dillen: Baardvleermuis (L) en Grote Hoefijzerneus (R)

 

Wintertelling 2004

Zoals elk jaar waren de watervleermuizen weer het talrijkste (90 overwinteraars). Maar nog nooit overwinterden zoveel baardvleermuizen in het fort. Ze waren met zijn 73. 
Verder vonden we 4 grootoorvleermuizen en 5 diertjes zaten zo ver weggekropen in een buis of tussen stenen, dat we ze niet op naam konden brengen zonder ze te verstoren.

De franjestaart, een zeldzamere vleermuizensoort waarvan er af en toe al enkele gezien werden in het fort, vonden we dit jaar niet terug.

Overzicht:

  • watervleermuizen: 90
  • baardvleermuizen: 73
  • franjestart: 0
  • grootoorvleermuizen: 4
  • specimen: 5
    totaal=172.

(11 febr 2004)

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de wintertellingen in het Fort van Haasdonk die jaarlijks worden uitgevoerd in januari/februari.

Soort '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '03 '04

Water-vleermuis

1 29 54 51 58 58 77 78 84 81 93 35 65 90

Baard/
Brandts' vleermuis

2 19 30 27 33 35 38 39 44 30 23 38 60 73
Franjestaart 4 1 6 1 1 0 9 2 8 1 1 4 3 0

Gewone/
Grijze grootoor

0 0 1 1 6 7 4 1 2 7 11 1 0 4

Gewone
dwergvleermuis

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Specimen 2 3 10 7 5 7 4 9 9 7 5 3 7 5
Totaal 9 52 101 87 103 107 133 129 147 126 133 81 135 172