Zoogdieren

Er werd nooit een specifiek onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren uitgevoerd. Deze lijst is opgesteld aan de hand van:

 • toevallige waarnemingen.
 • toevallige vondsten.
 • resten gevonden in braakballen van Ransuil (Asio otus otus).

Insecteneters - Insectivora

 • MOL (Talpa europaea): Talrijk en nog toenemend.Door de aard van de grond grote sterfte tijdens langdurige droogteperioden.
 • BOSSPITSMUIS (Sorex araneus): Sterk fluctuerende aantallen, van talrijk tot zeldzaam.
 • DWERGSPITSMUIS (Sorex minutus): Sterk fluctuerende aantallen, van talrijk tot zeldzaam.
 • WATERSPITSMUIS (Neomys fodiens): Zeldzaam.
 • EGEL (Erinaceus europaeus): Door het rijper worden van de bospercelen toenemend in aantal.

Vleermuizen - Chiroptera

 • WATER- en MEERVLEERMUIS (Myotis daubentonii/Myotis dasycneme): Zeldzaam.
 • DWERGVLEERMUIS (Pipistrellus pipistrellus): Zeldzaam.
 • RUIGE DWERGVLEERMUIS (Pipistrellus nathusii)
 • ROSSE VLEERMUIS (Nyctalus noctula): Zeldzaam.

Knaagdieren - Rodentia

 • ROSSE WOELMUIS (Clethrionomys glareolus): Zeldzaam.
 • AARDMUIS (Microtus agrestis): Sterk fluctuerende aantallen, van talrijk tot zeldzaam.
 • VELDMUIS (Microtus arvalis): Sterk fluctuerende aantallen, van talrijk tot zeldzaam.
 • WOELRAT (Arvicola terrestris): Vrij zeldzaam.
 • ONDERGRONDSE WOELMUIS (Microtus subterraneus): Vrij zeldzaam.
 • BOSMUIS (Apodemus sylvaticus): Algemeen.
 • DWERGMUIS (Micromys minutus): Sterk fluctuerende aantallen, van talrijk tot zeldzaam.
 • BRUINE RAT (Rattus norvegicus): Vrij talrijk aan de vervuilde Paling- en Tophatbeek.
 • HUISMUIS (Mus musculus): Vrij zeldzaam.
 • KONIJN (Oryctolagus cuniculus): Zeer talrijk. Vroeger werden de aantallen gereguleerd door het vangen met fretten en myxomatose. Daar nu niet meer gefret wordt en de populatie resistent voor myxomatose is, worden de aantallen nu geregeld door predatoren (vooral Bruine Kiekendief en marterachtigen) en het voedselaanbod.


Roofdieren - Carnivora

 • VOS (Vulpes vulpes): waarnemingen sinds 2005
 • OTTER (Lutra lutra): 1978/1979: anderhalf jaar pleisterde 1 exemplaar, dat met een verdovend projectiel op het Galgenweel geschoten was.
  25.11 tot 28.11.1982: 1 ex.
 • HERMELIJN (Mustela erminea): Sinds afschaffing van het fretten van konijnen toegenomen in aantal.
 • WEZEL (Mustela nivalis):Sinds afschaffing van het fretten van konijnen toegenomen in aantal
 • BUNZING (Mustela putorius): Sinds afschaffing van het fretten van konijnen toegenomen in aantal.


  vos WalterDeWeger20080815

           De vos op Blokkersdijk - Foto: Walter De Weger

Evenhoevigen - Artiodactyla

 • REE (Capreolus capreolus): op 04/05/2008 werd een reebok waargenomen. Werd op 23/05/2008 dood aangetroffen langs de Charles de Costerlaan.