Maxima pleisterende watervogels


Gegevens bijgewerkt tot april 2008

SOORT DATUM OF PERIODE AANTAL
DODAARS 07.10.1979 204
FUUT 14.09.1980 204
ROODHALSFUUT 30.04.1988 5
KUIFDUIKER   06.03.1977 en 27.12.1982    3
GEOORDE FUUT   10.07.1989   34
AALSCHOLVER 02.10.2003   339
KNOBBELZWAAN   20.08.2003   305
ZWARTE ZWAAN  16.07.1998   10
KLEINE ZWAAN 27.11.2005   52
WILDE ZWAAN 26.10.1974   10
TOENDRARIETGANS 17.02.1979 30

KOLGANS

04.02.2006  250
GRAUWE GANS 03.03.1987   73
INDISCHE GANS 28.02.1987
02.10, 24.10, 20.11 en 28.11.1999  
3
GROTE CANADESE GANS 30.09.2006  430
BRANDGANS 02.02.2006 12
ROTGANS 27.12.1982   6
NIJLGANS 17.11.2005 22
CASARCA 27.06 tot 03.07.1986   10

KAAPSE CASARCA 

17.08 tot 21.10.1974
16.07.1993 ; 24.10.1994 
2
BERGEEND 24.10.1992   1207
MANDARIJNEEND 21.04.1996; 28 tot 30.01.1997;
25.03.1997 ; 08.06.1997  
2
SMIENT   21.01.1995  838
CHILEENSE SMIENT   13.04.1992   2
KRAKEEND   19.09.1987   1426
WINTERTALING   26.10.1986 1590
WILDE EEND   31.08.1973   994

PIJLSTAART

08.01.1984 562
WITWANGPIJLSTAART  15.08.2000; 10.07.2003;
20.07.2006;19.02.2008  
2
ZOMERTALING 09.08.1981   151
 SLOBEEND   04.09.1989   2348
 KROONEEND  08.02.1997  4
 TAFELEEND   16.01.1996  2331
 RINGSNAVELEEND   25.12.1993 tot 12.02.1994 22.10 tot 03.11.1994   2
 WITOOGEEND  29.08.2004   2
 KUIFEEND   11.02.1987  3064 
 TOPPEREEND   09.03.2003  9
 EIDER  18.09.1975  4
 IJSEEND 23.10 tot 17.11.1973 3
 ZWARTE ZEE-EEND 15.10.1977 ; 12.12.1979   4
 GROTE ZEE-EEND 13.11.1984 13
 BRILDUIKER 11.03.1987 50
 NONNETJE 29.02.1996 105
 MIDDELSTE ZAAGBEK 16.02.1985    16
 GROTE ZAAGBEK 25.12.1982  61
 ROSSE STEKELSTAART  14.10.2006; 12.08.2007;
19.04.2008; 29.04.2008
4
 MEERKOET 13.09.1986 4308

 

Soorten waarvan maximum 1 exemplaar werd gezien

 ROODKEELDUIKER  WITWANGFLUITEEND  MARMEREEND 
 PARELDUIKER  RINGTALING  PEPOSAKA EEND
   CAROLINA-EEND  
 KUIFAALSCHOLVER  MANENGANS ALK
   BRONSKOPEEND  
 ZWARTHALSZWAAN  SIBERISCHE TALING  
   KAAPSE TALING  
 KLEINE RIETGANS  KASTANJETALING  
 SNEEUWGANS  GEELSNAVELEEND  
 HAWAIIGANS  HOTTENTOTTALING  
 ROODHALSGANS  BLAUWVLEUGELTALING  

 
Samenstelling: Paul Gerené en Willy Verschueren