Gebied 8: Oud populierenbos

 

Klik op een gebiedje op de kaart voor meer informatie

Beheer: De populieren zijn hier voor een groot deel gekapt. Het is een open stuk met Riet en boomopslag (natuurlijke verjonging met zwarte els).
Indien de opslag onvoldoende zou zijn, kan er es bijgeplant worden. Dit perceel behelst eveneens een oevergedeelte van 't Nieuwe Wiel.
Natuurvriendelijke inrichting van deze oever zou goed zijn voor de natuur en samen met de vissers valt hier waarschijnlijk een voorbeeldproject uit te werken.