Gebied 6: Twee weilanden

Klik op een gebiedje op de kaart voor meer informatie

Een weiland is in pacht en wordt begraasd met koeien van een landbouwer. Het andere is eigendom van de gemeente en zouden we in beheer krijgen.
Dit weiland is dermate verruigd dat het beter is dit verder te laten evolueren tot een elzenbroekbosje. Bij het beheer hoort voor beide weilanden ook het onderhoud van knotwilgen.

Tussen beiden percelen werd in 2003 de sloot "gekuist" door het Polderbestuur. Die gingen daarbij drastisch te werk: planten en alle dierlijk leven werden mee uitgebaggerd en op de oever gestort, bomen werden gekapt. Bovendien zou het Polderbestuur hier nog een buis willen plaatsen, waarvoor er nogmaals bomen moeten verdwijnen. Zij dienen hiervoor een natuurvergunning aan te vragen.

Flora: Ree, bruine kikker, kleine watersalamander, pad, ijsvogel

Beheer: Jaarlijks wordt er gemaaid en nabegraasd. De wilgen worden geknot volgens een zevenjarige cyclus.

Oppervlakte: ongeveer 1,3 ha