Gebied 5: Gemengd loofbos

Klik op een gebiedje op de kaart voor meer informatie

In 1994 werden er tijdens een tweedaagse plantactie met een vijftiental mensen 1200 bomen en struiken geplant, die nu geweldig mooi en groot geworden zijn en eigenlijk wachten op een dunningskap.

Flora: Hier groeien wilgen en zomereiken. Ook groeien er hier veel essen. In de herfst zorgen ze voor prachtig mozaiektapijt op de grond. Er is ook veel dood hout aanwezig met de nodige mossen, korstmossen en zwammen. Dit bos heeft wat van een sprookjesbos.

Fauna: Er broeden o.a. wilde eend en krakeend, buizerd en uiteraard een hele schare zangvogels. Tijdens de winter tref je er houtsnippen aan. Bosuil en bunzing kunnen hier je pad kruisen, naast andere kleine zoogdieren.

Beheer: Er wordt hier niet beheerd. In 2003 werd er een pad doorheen het bos gemaaid.

Oppervlakte: 1,6 hectare