Gebied 4: Loofbos


Klik op een gebiedje op de kaart voor meer informatie

Populierenbossen stonden tot voor kort niet hoog aangeschreven. Nader onderzoek toont echter aan dat de canadese populier niet moet onderdoen voor andere boomsoorten.

Bepalend in de natuurwaarde van een populierenbos is de aanwezigheid van oudere bomen (hoogte-element, nestgelegenheid, insecten, zwammen) en van een struik- en kruidlaag. Wat insectensoorten betreft staat de populier op de 8ste in de rangorde, met iets van een 78 soorten.

Bij het beheer van een bos dat niet gericht is op productie, kan men de oude exemplaren rustig zijn gang laten gaan. Wanneer ze omvallen, kunnen inheemse soorten hun plaats innemen. Het valt te overwegen om hierbij zwarte populier (die thuishoort in rivierengebieden) aan te planten.

Flora: diverse wilgensoorten en canadapopulier

Beheer: niets doen

Eigendom: dit stuk is aangekocht in 2003.