Gebied 3: Boomgaard 't Hangene


Klik op een gebiedje op de kaart voor meer informatie

De boomgaard in 't Hangene is een oude laagstamboomgaard met één houtkant met es, begroeid met hop.
Dit waardevol landschapselement is aangelegd volgens oude noden en wijzen:

Het is volledig omgreppeld om overtollig water af te voeren.
Door de ligging op een helling is het moeilijk bewerkbaar. Via beplanting met kers en kriek, werd het stuk grond alsnog nuttig gebruikt.

Een boomgaard, met meestal appel en peer, was een typisch onderdeel van de Waaslandse pachthoeven. Ze werden ook gebruikt als perceelsrandbeplanting.
Deze boomgaard levert fraaie exemplaren en aantallen van verschillende appel- en perenvariëteiten.

Er heerst een microklimaat: gelegen op de naar het zuiden gerichte, steile helling van de cuesta en door het plateau beschermd tegen koude noorden- en oostenwind.
In de kruidlaag groeien o.a. slanke sleutelbloem en aronskelk. Ook de moesdidstel komt hier voor.

Beheer:Wij kiezen voor het behoud als boomgaard met de aanwezige bomen. Bomen die uitvallen worden vervangen door boskers.
Van omgewaaide bomen worden de kruinen verwijderd (voor het behoud van de toegankelijkheid van het boomgaardje), het zwaardere hout blijft ter plaatse.

De oude bomen worden verpleegd: uitgescheurde delen en dood hout wordt verwijderd. Zij dienen bovendien vakkundig gesnoeid.
Om bramen en brandnetels onder controle te houden wordt jaarlijks gemaaid in de winterperiode.

Afmetingen:
oostzijde: 13,80m, zuiden: 60m, westen:16,40m