Gebied 2: het Bronbosje


Klik op een gebiedje op de kaart voor meer informatie

 

Het Bronbosje ligt op een helling tussen een landbouwvlak en het weiland in 't Hangene. Er borrelt water op dat afvloeit van de cuesta.

Fauna & Flora: Er staat zomereik, es, populier, .... De onderbegroeiing bestaat uit riet en hondsroos en specifieke planten zoals daslook, muskuskruid, speenkruid en slanke sleutelbloem. Spechten huizen er graag. Jaarlijks wordt er gemaaid in de winter.

Voorstellen voor beheer en ontwikkeling
Het bronbosje blijft als zodanig behouden. Wij streven naar de verwerving van de volledige lengte van het bronbos en van de onderliggende weilanden. Door te werken met een groter geheel kunnen natuurdoelstellingen makkelijker gehaald worden.
Jaarlijks eind september maaien, met behoud van rietpartijen waar het mogelijk is.

Afmetingen:
lengte: 64 m
breedte: 10 m

(Dua, Vera - Onderzoek naar de historische en sociaal-ekonomische achtergronden van de evolutie en variatie inzake lineaire beplantingen en aanverwante landschapselementen in het land van waas. Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van doctor in de landbouwkundige wetenschappen, promotor: Dr. Ir. M. Van Miegroet, 1986)