Klik op een gebiedje op de kaart voor meer informatie

Gebied 1: Hooiland in 't Hangene

Het Hooiland in't Hangene is dank zij halfjaarlijks te maaien en af te voeren opnieuw een traditionele weide- en hooiland met houtkant.

Flora: Er staan 2 Kerselaren en 2 Perelaars. Er is een vrijgroeiende haag (=houtkant) aangeplant, die ondertussen mooi is uitgegroeid. Ze bevat o.a. Sleedoorn.

Afmetingen: bij benadering : 64m. straatzijde, diepte : 69 m. (ongeveer 60 are)

Beheer: Doel is de kwaliteit van het grasland geschikt te krijgen voor gebruik als hooi voor vee. Dat geeft het een zinnige nabestemming.

Jaarlijks tweemaal maaien of maaien met nabegrazing door schapen. In het laatste geval is nog een raster nodig + een bescherming voor de fruitbomen.
Bij het maaien telkens een ander partijtje begroeiing laten staan: belangrijk voor insecten, kleine zoogdiertjes en vogels.

Geschiedenis: Deze houtkanten zijn kenmerkend voor het Waasland. Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw werden ze aangeplant rond de percelen waarbij ze dienden als afbakening van het privé-eigendom en voor de productie van hout dat door de grootschalige ontginningen schaarser was geworden. In de loop van de tijd nam de omplantingsintensiteit toe. Zo verkreeg het Waasland zijn typisch gesloten karakter.

De hoogte van de houtkanten varieerde van 0 tot 7 meter doordat op gezette tijden delen gekapt werden. Hierdoor kregen ze een steeds wisselend uitzicht.
Tot het begin van de 19de eeuw bleef dit landschapsbeeld bewaard.
De opkomst van moderne brandstoffen en gereedschappen maakten de houtkanten vanaf het begin van de 20ste eeuw stilaan overbodig en rond 1960 verdwenen ze volledig uit het landschap.