Er komt eindelijk een oplossing voor het afvalwater van Antwerpen's Linkeroever. Binnen afzienbare tijd zullen de riolen aangesloten worden op de zuiveringsinstallatie van Zwijndrecht-Burcht. Dat is een bijzonder goede zaak, want momenteel loost men via de Tophatgracht in het Sint-Annabos, het sterk vervuilde rioolwater ongezuiverd in de Schelde.

Een toestand die niet langer getolereerd kan worden. Minder gelukkig zijn we met het in 2001 gekozen tracé, dwars door het Rot, dat sinds 1987 een beschermd natuurgebied is. Natuurpunt Waasland (toen nog WNLW) zocht toen ijverig naar alternatieve tracés die minder impact zouden hebben op het groen. Maar de keuze was beperkt. In het bezwaarschrift tegen de vergunningsaanvraag van de bouwheer Aquafin stelden wij twee alternatieve tracés voor: één langs de woonzone van de Halewijnlaan en één langs de verbindingsweg E17 - Expresweg.

Nu het tracé van de Oosterweelverbinding vast ligt, zou dit laatste alternatief ook een slechte keuze geweest zijn. Onze voorstellen vonden toen echter geen gehoor bij de plannenmakers. Zij kozen voor de kortste en de goedkoopste weg, uiteraard dwars door natuurgebied.

"Zijn de werken aan de Oosterweelverbinding reeds begonnen," vragen vele mensen zich af. Neen, gelukkig (nog) niet! Deze foto toont de aanleg van de afvalwatercollector van Linkeroever richting waterzuiveringsinstallatie Burcht. Daarbij werd een strook jong bos van 50 m breed en 300 m lang gekapt. Het is slechts een héél klein voorproefje van wat ons en de natuur te wachten staat als de werken aan de Oosterweelverbinding echt van start zouden gaan want dan gaat het ganse Sint-Annabos en nog veel meer voor de bijl.

Jarenlang bleef de toegekende bouwvergunning in de kast liggen, omdat ook dit tracé in de vuurlinie van de Oosterweelverbinding lag. Aquafin slaakte dan ook een zucht van verlichting, toen net voor de bouwvergunning afliep, de Vlaamse regering het tracé voor de Oosterweelverbinding vastlegde. Dat de werken inderdaad een enorme impact op het natuurgebied hebben, kan iedereen nu met eigen ogen aanschouwen. Maar dit is nog niet de laatste spadesteek die in het Rot - Middenvijver zal plaatsvinden.

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) plant binnen afzienbare tijd een groot natuurontwikkelingsplan met nieuw aan te leggen waterpartijen.
Dit plan maakt deel uit van de milderende maatregelen n.a.v. de Oosterweelverbinding. Dat ook deze werken een enorme impact zullen hebben op het natuurgebied staat buiten kijf. We kunnen alleen maar hopen dat dit plan zijn doelstellingen haalt en resulteert in een nog waardevollere natuur. Daar zullen we echter pas op langere termijn over kunnen oordelen.