Onze medewerker op Blokkersdijk, Greet De Jonghe, stuurde ons volgend beeldverslag van de werken aan het lepelaareiland te Blokkersdijk. Dit eiland werd, zoals de Kuifeend op rechteroever, aangelegd ter compensatie van het verdwijnen van broedgebied voor de lepelaars aan de Verrebroekse plassen.

2013 09 18 13.20.11

2013 09 18 13.30.22

2013 09 20 09.20.53

2013 09 20 13.30.07

2013 09 26 15.44.06

2013 10 01 14.43.11

2013 10 01 14.49.19

2013 10 01 14.51.20

 

Dijkwerken BD 2015


Update Dijkwerken

Op uitnodiging van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) was er op 2 mei opnieuw overleg over een eventuele heropstart van de werken.

Er was door de aannemer mogelijk geschikte klei gevonden om de dijk af te dekken. Maar alle resultaten van de labotesten waren nog niet gekend. Als deze testen positief zijn zouden de werken eind mei kunnen heropstarten Vermits er over de mogelijke heropstart kort daarna overleg was tussen W&Z en de aannemers, wenste W&Z ons standpunt te kennen over deze mogelijke heropstart in verband met het broedseizoen.

Deze mogelijke heropstart zou dus midden het broedseizoen gebeuren. Op een tijdstip dat de vogels op nest zitten met eieren of soms al jongen voederen op het nest. Door het stilliggen van de werken bevonden de nesten zich nu ook op de plaatsen waar gewerkt diende te worden. De verstoring van deze nesten was voor ons uiteraard onaanvaardbaar en daarom werd een schoontijd gevraagd tot 1 september. Als de klei geschikt wordt bevonden zouden de werken dus op 1 september kunnen heropstarten.

Intussen blijft de oostkant van Blokkersdijk voor het publiek gesloten. Enkel de observatiehut en het uitkijkpunt aan de ZW-kant, bereikbaar langs de parking aan de E 34 expresweg, blijft toegankelijk.

Artikel Blokkersdijk oostvlakte                                                   foto: Jef Van De Wiele